Åbent
Man-Tor
8:30-11.30 &
12:30-14:30
Endoskopi &
Operationer
1-2 Uger

Patientvejledning

Region Hovedstadens patientvejledere kan give dig råd og vejledning i forbindelse med din kontakt med sundhedsvæsenet.

Alle regionens hospitaler har en patientvejleder, som gerne besvarer spørgsmål fra dig eller dine pårørende i forbindelse med ophold på hospital, kontakt med praktiserende læger m.m.

Patientvejlederen kan bl.a.:

  • Oplyse om, hvor du kan få en given behandling
  • Bidrage til udrede misforståelser mellem patient og sundhedsvæsenet
  • Vejlede om patientrettigheder
  • Oplyse om ventetider såvel på offentlige som på private hospitaler/klinikker
  • Oplyse om reglerne frit og udvidet frit sygehusvalg
  • Oplyse om befordringsregler
  • Vejlede om klageadgange, herunder indberetning af utilsigtede hændelser
  • Vejlede om mulighed for at søge erstatning ved skader i forbindelse med behandling
  • Vejlede om dine rettigheder for behandling i udlandet.

Udvidet frit sygehusvalg

Er du blevet henvist til et hospital og synes, at ventetiden er for lang, kan du henvende dig til hospitalsafdelingen eller i:

Enhed for Patientvejledning
Tlf.: 3864 9900
Email: [email protected]

Tavshedspligt

Patientvejlederen har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig. Patientvejlederen giver kun oplysninger videre efter aftale med dig.

Hvordan får du kontakt med patientvejlederen?

Amager Hospital
Italiensvej 1
2300 København S
Tlf.: 3866 6631
Email: [email protected]

Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf.: 3866 6632
Email: [email protected]

Bornholms Hospital
Ullasvej 8
3700 Rønne
Tlf.: 3866 6633
Email: [email protected]

Frederiksberg Hospital
Ndr. Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3866 6634
Email: [email protected]

Gentofte Hospital
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
Tlf.: 3866 6636
Email: [email protected]

Glostrup Hospital
Ndr. Ringvej 29-67
2600 Glostrup
Tlf.: 3866 6637
Email: [email protected]

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf.; 3866 6640
Email: [email protected]

Hvidovre Hospital
Kettegårds Alle 30
2650 Hvidovre
Tlf.: 3866 6642
Email: [email protected]

Nordsjællands Hospital
Hillerød
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Tlf.: 3866 6641
Email: [email protected]