Open
Mon-Thu
am 8:30-11:30
pm 0:30-3:00
Endoscopy &
Operations
1-2 Weeks

Links

Sundhedsportalen
www.sundhed.dk

Medicininformation
www.medicin.dk

Patientklagenævn
www.pkn.dk

Lægeforeningen
www.laeger.dk

Se din sygdomsrisiko (engelsk)
www.diseaseriskindex.harvard.edu

Dansk Kirurgisk Selskab
www.kirurgisk-selskab.dk

Sammenslutningen af kræftafdelinger i Danmark
www.skaccd.org

American Society of Colon and Rectal Surgeons
www.fascrs.org